Кредит ипотека

Ипотечни кредити – защо хората избират ипотечните кредити?

Използването на ипотечни кредити са широко използван метод на финансиране в съвременния ни свят. Последните няколко години все повече хора се възползват от банковите услуги за осъществяване на редици техни цели.

На практика ипотеката ви предоставя възможност да работите и плащате в дългосрочен план, жилището си или друг имот, който не бихте могли да закупите ако нямате  готови финасови средства.

Ипотечните кредити могат да бъде разделени на две основни групи:

 • целеви жилищни кредити
 • нецелеви заеми за покриване на текущите нужди

Целевите кредити са:

 • Закупуване на недвижим имот
 • Строителство
 • Довършителни работи
 • Ремонт и подобрения;
 • Рефинансиране на ипотечен кредит към друга банка

Нецелевите кредити са свързани с предоставяне средства върху ипотека на недвижим имот, без да се конкретизира предназначението им.

Виждате,че предлаганите ипотечни кредити покриват пълната гама от вашите нужди. С него вие можете да закупите имот, да го ремонтирате или довършите или просто да реализирате плановете си. Независимо от това дали се допитвате до банка или кредитен посредник, вие имате нужда от бърза и улеснена процедура , но за това трябва да покривате определени условия:

 1. Банките отпускат от 60% до 90% кредит от стойността на имота, като остатъка трябва да финансирате самостоятелно.
 2. Трябва да отговаряте на определените изисквания за доход, съответстващ на плана за погасителните ви вноски.
 3. Лихвата по погасяване на кредита може да бъде плаваща и фиксирана. Тя е  съществен елемент при договорката с кредитора. В последните години се забелязва тенденция на намаляне на лихвените нива, така че това може само да ви бъде стимул.
 4. Дългосрочният кредит е в рамките на 25-30 години, като възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 65-70 годишна възраст към края на кредита.

Разбира се всяка финансова институция има различни изисквания по отпускане на ипотечни кредити, така че вие лично за себе си имате избор да се спрете на най- добрите условия.

Гъвкавата процедура, възможността да избирате дали да изплащате ипотеката си в лева или чужда валута, тенденцията за намаляване на лихвените проценти  са само част от положителните страни на ипотечния кредит.

В крайна сметка използването на ипотечни кредити е най-добрият начин за това да се сдобиете бързо и лесно с ваша лична недвижима собственост!