Различни заеми с различни лихви

Защо някои кредити имат ниски лихви, а други – високи

Задавали ли сте си въпроса защо кредити, които изглеждат много сходни на пръв поглед, понякога се различават драматично по отношение на лихвата, която трябва да платите за тях при тяхното погасяване?

Няма начин да не сте забелязали това. Голяма част от отговора се крие зад това, че някои кредити са по-сигурни от други, тоест банката кредитор се подлага на различен риск, когато отпуска пари на различни лица.

Ако например теглите сума пари и гарантирате с недвижима собственост или банков влог, то вие не сте толкова рисков кредитополучател, защото показвате на банката, че можете да поемете отговорност по изплащането на кредита си, тоест вие сте платежоспособен човек.

Така например, нека предположим, че гарантирате за даден кредит с недвижим имот, който е ваша собственост. При вас рискът е по-малък, отколкото при човек, който не гарантира с недвижим имот. Голямо значение обаче има и вида на имота.

Някои имоти предлагат по-неизгодни условия в сравнение с други, например трудни са за продажба по някаква специфична причина. Например имот ново строителство в центъра на София, Варна или Бургас би бил по-лесен за продаване от имот в краен квартал на малък град, особено ако сградата е старо панелно строителство.

При тези условия кредитния риск е по-висок при човека, който гарантира със старото панелно жилище в малкия град.

Друг много важен фактор, който може да повлияе на вашата лихва при търсене на кредит, е вашите доходи и до каква степен са сигурни и стабилни те. Например, ако имате бизнес, чиито приходи имат тенденция да намаляват, това не е добър сигнал от ваша страна и може да е причина или за отказ или за кредит при по-висока лихва.

Причината е много проста – в това положение банката рискува с вас при отпускане на заем и по-високият риск трябва да се обезпечи с по-високата цена на кредита. Някои статистики показват, че при хората с по-ниска квалификация е по-вероятно да се случи ситуация на невъзможност да изплащат кредита, който са изтеглили.

Разбира се, голямо значение има и кредитната ви история. Ако не сте били изряден платец при предишно теглене на кредит, това може да доведе до затруднения или дори до пълен отказ от кредитиране в бъдеще.

Лошата кредитна история подсказва на банката, че вие не сте много надежден кандидат за кредит и това може да е причина за по-висок лихвен процент. Обратно, ако и друг път сте взимали кредит