Различни заеми

Видове кредити

Нека хвърлим бегъл поглед върху някои от най-популярните видове кредити и да видим какво представляват те на кратко:

1. Бърз заем до заплата.

Бързият заем до заплата обикновено е малка сума пари, която в стандартна ситуация не надвишава 399 лева. Обикновено тази сума е предназначена за хора, които имат редовни доходи, но по някаква причина, например забавяне на работна заплата или извънреден разход, има нужда от малко по размер финансиране за кратък период от време.

2. Овърдрафт по дебитна карта.

Това е едно добро решение за тези, които искат да имат дебитна карта, но все пак желаят да са застраховани, в случай че работната им заплата по някаква причина се забави. По своята същност овърдрафта напомня до известна степен на бързия заем до заплата.

3. Кредитна карта.

Кредитната карта също може да се сравни с предните два вида кредитиране, но тук могат да се отпускат по-големи суми пари. Освен това, ако върнете сумата в рамките на определен период от време има голяма вероятност да не дължите лихва.

4. Потребителски кредит.

Потребителските кредити се отличават с това, че обикновено става въпрос за по-малки суми, които се отпускат срещу по-голяма лихва в сравнение с други видове кредити. Те могат да се гарантират по различни начини и целта им е да осигурят на човека налични пари за покриване на различни нужди от материален и нематериален характер.

5. Жилищни кредити.

Жилищният кредит се отпуска за закупуване или строителство на ново жилище, но може да се касае и за ремонт и обновяване на старо жилище. Усвояването на този тип кредити обикновено се следи от банката, защото е важно той да бъде усвоен целево и по предназначение.

6. Ипотечен кредит.

Хората често бърка и казват погрешно, че жилищният и ипотечен кредит е едно и също нещо, но това далеч не е така. Така например, ако жилищният кредит се отпуска целево за закупуване, строителство или ремонт на дадено жилище, то ипотечен кредит е всеки кредит, който се отпуска на базата на обезпечаване с недвижима собственост.