Онлайн кредит е един от видовете заеми отпускани от небанкови финансови институции

Видове кредити, които се предлагат от кредитните компании

Кредитните компании предлагат на своите клиенти огромно разнообразие от кредитни продукти според предпочитанията на кредитополучателя. Далеч сме от мисълта, че можем да обхванем всичко в няколко реда, но все пак сме ви подготвили кратко резюме на това, какви са основните типове бързи заеми.

  1. Кредит без доказване на доход. Това е един от кредитите, към които има най-голям интерес. Това е кредит, при който или не се изисква от кредитополучателя да докаже какви доходи има или се изисква някой друг да гарантира за изплащането на заема.
  2. Потребителски заем само срещу лична карта. Това е популярен начин за финансиране. Обикновено се отпускат малки суми, които имат за цел да покрият временно несъответствие между приходите и разходите на кредитополучателя.
  3. Заем срещу трудов договор. При подобно финансиране теглещият пари човек може да гарантира за своята платежоспособност посредством трудовия си договор. Той трябва да работи на съответния договор от поне 3 или 6 месеца (винаги различно), а договорът трябва да е безсрочен. Това може да позволи на човек да изтегли и по-голяма сума, например 1000 или 1500 лева.
  4. Онлайн бърз кредит. Това е вид кредит, при който кредитната компания позволява всичко да се извършва изцяло онлайн. Документите се попълват по интернет, после кандидатът получава отговор и обаждане по телефона. След това парите се получават по банкова сметка на кредитополучателя. Когато кредита се погасява, клиентът отново може да върне парите по същия път. Нуждата от посещение на офис отпада.
  5. Заем до заплата. Бързият заем до заплата е един изключително удобен инструмент, който ще ви помогне да посрещнете извънредните разходи много бързо и лесно в ситуации, в които трудовото възнаграждение по някаква причина ще се забави или просто заплатата ви е привършила преди да дойде време за следващата.Заемът до заплата се отпуска срещу представяне на безсрочен трудов договор, който е в сила от поне 3 до 6 месеца. Обикновено този тип заем се отпуска за съвсем кратки срокове от време и трябва да се погаси след 2, 3 или 4 седмици, тоест след като получите следващото си възнаграждение.