Финансиране на земеделски производители

Кредити за закупуване на торове и семена

Работата на земеделските производители като цяло не е особено лесна, но за щастие точно те са хората, за които има на разположение най-разнообразни възможности за получаване на различни типове кредитиране според техните персонални нужди.

И това е  напълно разбираемо – в края на краищата целта на заемите е да се подпомогне бизнеса, а именно в селското стопанство, поради по-тежкия и несигурен характер на дейността,  помощта винаги е добре дошла за селскостопанските производители.

Отпускат се както по-големи кредити за закупуване на земеделска земя (най-често се обезпечават със самата земеделска земя, която се закупува), така и по-малки кредити за текущи нужди, каквото е например закупуването на минерални торове и семена за да се осигури успешна реколта.

Кредитите, които се отпускат за закупуване на семена и минерални торове, спадат най-често към групата на така наречените целевите кредити, а в такъв случай, разбира се, съответната банкова институция стриктно съблюдава за използването на парите по предназначение, а именно с тях да се закупят точно минерални торове или респективно семена.

Не са малко банковите институции, които предлагат специално разработени кредити, целящи да покрият нуждите на земеделския производител. Особеното при този тип кредити е, че те са много добре съобразени с нуждите на селските стопани и се стремят към това да задоволят този голям и разнообразен сегмент на пазара.

Банките предлагат на земеделските производители гъвкави срокове и различни варианти за погасяване на заемите. Много често този тип заеми се погасяват от земеделските производители със субсидии, които те получават на по-късен етап от време.

Не малко банки предлагат да погасите заема си веднага след като получите субсидията, без да се плаща допълнително за това предсрочно погасяване.

Много често този тип заеми се отпускат от институции като например Държавен фонд “Земеделие”. Тези кредити обикновено са с разумни (разбирай ниски и приемливи) лихви. Най-често сроковете за погасяване на такъв кредит са сравнително малки и често, освен като целеви, се описва също и като краткосрочен заем.