Студентски заем

Студентски кредит

Хората често взимат малки и големи суми, за да финансират свои проекти, някои от които сериозни начинания, докато други – безсмислени форми на каприз. Когато става въпрос са образование обаче, взимането на кредит може да бъде погледнато от един съвсем друг ъгъл, а именно като една много добра инвестиция в бъдещето.

Всъщност, студентският кредит може да попадне в графата на едни от най-разумните и оправдани причини, които могат да накарат човек да търси финансиране.

Няма как да се отрече, че целевите студентски кредити са една от най-изгодните и ясни за разбиране форми на кредитиране, която банките отпускат. Обикновено лихвите са в разумни норми, а не рядко има задоволително продължителен гратисен период, в който студента няма да трябва да изплаща нищо.

Това е така, защото се приема, че студентите са една по-специфична група от обществото. Те са големи и зрели хора, но доста често за заети със своето образование и нямат възможността да работят дори и ако много желаят това. Причината е в ограниченото време, с което разполагат.

Ето защо много банки разполагат с не малко добри предложения за учащите. В някои случаи дори е възможно да се изтегли кредит, чието изплащане да започне след приключване на висшето образование.

Интересна е също опцията да финансираме с кредит образованието си в чужбина. С членството на България в Европейския съюз пред младите хора се отварят безброй възможности и почти всичко зависи единствено от това можете ли да си го позволите от финансова гледна точка, или не.

В този ред на мисли студентското кредитиране дава възможност да получите висше образование, дори и ако не разполагате с финансови възможности за да постъпите в университет.

Студентските кредити могат да бъдат достатъчно големи, за да покрият всички разходи на студента за един доста дълъг период от време. Така например сумите могат да бъдат от 5, 10 и дори 15 и повече хиляди лева.

Обикновено гратисният период е по-дълъг в сравнение с всеки друг тип кредитиране като не са рядкост случаите с 4 годишен гратисен период или колкото трае една цяла бакалавърска програма.

Когато става въпрос за лихви те могат да варират значително, но в много случаи лихвата е фиксирана, което дава на студентите сигурност. Освен всичко останало, някои банки дори предлагат на студентите възможност да изплащат лихва само за парите, които са изхарчили.