Можете да погасите заема си предсрочно без страх от излишни такси

Страхът от предсрочното погасяване на потребителските заеми вече е в миналото

Приключи една цяла епоха в кредитирането. А именно налагането на наказателна такса или лихва (който както го знае) за предсрочно погасяване на кредит към банковите институции.

Дълги години хората, които са имали възможност да погасят даден потребителски или жилищен кредит не са виждали никакъв смисъл да го сторят заради страха от налагането на наказателна лихва. Днес обаче това вече е окончателно в историята.

Според промени в закона, банковите институции вече нямат право да налагат наказателна лихва за предсрочно погасяване, а желаещите могат спокойно да изплатят задълженията си към банките, ако преценят, че момента е изгоден за тях и им е удобно да върнат цялата сума без нужда да чакат да изтече целия период.

Новият закон, който цели да защити кредитополучателите, е в сила от 23 юли 2014 година и мнозина го определят като революция в кредитирането. Според закона банковите институции няма нужда и не е необходимо да бъдат така да се каже “обезщетявани” по повод на евентуално предсрочно погасяване на заема, без значение дали става въпрос за обикновен потребителски кредит, или пък сте изтеглили значима сума пари за да си купите цяло едно ново жилище.

Има и някои малки особености, които все пак целят да защитят и банката, ако е нужно. Ако например сте изтеглили потребителски или пък ипотечен кредит и по някаква причина сте решили да погасите заема си в рамките на по-малко от една година след като сте го изтеглили от банката, въпросната банкова институция има право да получи от вас малко обезщетение, което може да възлиза до един процент от кредита.

Това условие цели да покрие евентуални разходи, които банковата институция е трябвало да направи по вашето искане за предсрочно погасяване на заема.

В случая е важно да се добави също, че този закон обхваща както новите кредити, така и старите, които са получени преди законът да влезе в сила.