Кредит с гаранция субсидия за селско стопанство

Селското стопанство-сектор с най-добра възможност за кредитиране

През последните години в България селското стопанство започна да набира все повече скорост, а самият сектор става все по-атрактивен и за по-млади предприемачи.

Причината е големият европейски пазар, на който може да се пласира родната селскостопанска продукция, а и имиджа на местното производство, което става все по-популярно в Европейския съюз със своите неизброими качества.

Без съмнение обаче, един от факторите, които правят селското стопанство атрактивен сектор за предприемачите е възможността да се теглят различни по размер заеми с изгодни за селскостопанските производители условия и лихви.

Защото няма място за заблуди – в този сектор има голяма времева разлика между момента на инвестиция и момента на получаване на дивидентите от инвестираните време, средства и усилия.

Това до голяма степен е резултат от политиката на Европейския съюз, която е силно насочена към затвърждаването на европейските страни като световен безспорен лидер в производството на хранителни продукти и то основно на такива с високо качество.

На практика, много банкови институции си има свои собствени специфики в политиката си за кредитирането на проекти в селското стопанство, но не може и да се отрече, че всяка банка полага усилия за да създаде продукт, който възможно най-много да отговаря на нуждите на селските стопани, отчитайки всички многобройни особености в този сектор.

Както всички знаем и сме чували от медиите, селскостопанските производители могат да получават субсидии от Европейския съюз, за да са в състояние да произвеждат по-качествена селскостопанска продукция на по-конкурентни цени, като по този начин се подпомагат производителите и същевременно се налива гориво в двигателя на европейската икономика.

Това което могат да предложат някои банки, освен различните възможности за кредитиране в сферата на селското стопанство, е и възможността за кредитиране срещу гарантиране със субсидия.

Тоест земеделският производител, който е подал документите си за получаване на субсидия през следващата година, може да получи пари от банката преди да е взел субсидията в случай, че парите са му необходими по-рано.

В последствие, производителят ще получи полагащата му се субсидия и с нея ще изплати своя кредит, с който е покрил своите разходи предварително.

На практика, банките могат да предложат в този случай възможността на земеделския производител да използва нужните му средства точно тогава, когато са му необходими.