Същност на ипотечните кредити

Когато говорим за ипотечните кредити, трябва да се има в предвид, че това е сериозно обвързване с дадена банка за дълъг период от време. Точно поради тази причина е хубаво да сте добре информирани за това какви са нещата, които ще се изискват от вас.

Този вид кредит се изразява в това, че вие залагате жилището, с което ще разполагате или това, което вече имате. Ипотекирането на имот е желателно да се обмисли добре, тъй като тук поемате дългосрочна отговорност към банката.

Съществува и опция при която да ипотекирате имущество на вас роднина. Ипотечните заеми се делят основно на две групи: кредити с доказан доход и такива без доказан. Тук нещата опират до това дали клиента е способен да докаже своите доходи чрез документ.

Видове ипотечни кредити

 

Кредит за покупка на жилище

Вариантите тук са да ипотекирате имота, който купувате или да заложите този, който вече притежавате, за да се сдобиете с нов. Изключително важно е да обмислите внимателно всички детайли преди да вземете това решение.

Претеглете плюсовете и минусите на ипотечните кредити и се опитайте да направите адекватна преценка на ситуацията. При належаща необходимост от средства ипотекирането би могло да бъде за ваше улеснение.

 

Кредит за строителство

Финансите отпускани за строителни и довършителни дейности ще ви бъдат от полза ако искате да построите вила, семейна къща или да завършите вече започната такава или подобна постройка. След разглеждането на документите и съобразяване с офертите на конкретната банка ще може да се изчисли размерът на сумата, която ще ви бъде предоставена.

 

Кредит за ремонт

Банките отпускат пари за подобряване или ремонтиране на къща, апартамент или работно място. Тук отново може да ипотекирате собствено жилище или чуждо, но когато става въпрос за друг имот той трябва да има с около двайсет процента по-висока стойност от тази на ремонта.

 

Рефинансиране

Съществува и такъв случай, когато ви се предлага да получите пари от една банка, за да изчистите задълженията си към друга- това е така нареченото рефинансиране.

 

Има и заем при който банката не поставя специални изисквания за това как ще бъдат изразходвани парите – тогава, когато се дава нецелеви ипотечен кредит. Този тип заеми обаче са с по-висока лихва и за тяхното получаване се изискват повече месечни приходи.

 

Лихви по ипотечните кредити

От голямо значение при определянето на процентите на лихвата е това дали вашите приходи имат доказан произход. При доказан доход се възползвате от лихви, които са два пъти по-малки, отколкото ако той не може да се докаже.

Освен това благодарение на описан с документи доход ще се реши в проценти каква част от стойността на имота ще получите. Тоест декларирането на доход има редица предимства при ипотекирането.