Предоговаряне на заема

Предоговаряне на кредит

Животът не е под наш контрол и понякога, и то доста често, възникват непредвидени ситуации. Добри или лоши, тези моменти чести изискват наличието на пари, каквито ние не винаги имаме в наличност. В такива моменти човек много често прибягва до услугата кредитиране.

Понякога се случва обаче така, че нуждата от пари възниква точно в момент, в който вие изплащате вече друг кредит. Да речем че сте стигнали до средата на изплащането на своя стар кредит. Какво може да се направи за да излезете от тази неприятна ситуация?

Много банки ще ви предложат възможността да предоговорите вашия кредит. Как става това? Бихте могли например да изтеглите втори кредит. С едната част от него ще погасите стария, а с остатъка от парите ще направите това, което ви е нужно в момента.

Така от една страна ще сте коректен платец, който спазва сроковете на своите задължения към банката, а от друга страна ще се възползвате от възможността да изтеглите необходимите в момента финансови средства.

Предоговарянето на кредита е опция, която ще ви бъде много по-удобна и изгодна от това да теглите кредит от втора банка, за да погасите заема на първата. Така ще можете да получите по-добри за вас условия. Не забравяйте обаче, че за предоговарянето на изтеглен от вас кредит се плаща такса.

Тя може да варира значително според това каква част от кредита сте изплатили и разбира се – колко е голям самия кредит. От голямо значение е и банката, от която сте изтеглили кредита. Различните банки имат различна политика по този въпрос и съответно ще ви таксуват с различна сума за предоговарянето.

Разбира се, ако има друга банка, която да ви предложи рефинансиране на досегашния кредит, бихте могли да се възползвате и от тази възможност, но това рядко се случва при по-добри условия (по-рядко не означава никога!). Обикновено е достатъчно да поговорите по въпроса със служители на банката, от която сте изтеглили кредита, например служителя, който ви е отпуснал кредита, както и мениджъра на клона, от който сте кредитирани.