Краткосрочен заем

Кредит ли е овърдрафта

Малцина хора знаят това, но терминът овърдрафт по своята същност е форма на кредит. В основата на това наименование стои възможността на човек да използва малко повече пари от тези, с които разполага. Това е добро решение в моменти, в които е на лице временна липса на достатъчно средства.

Какъв може да е размерът на овърдрафта?

Това е доста сложен и относителн въпрос. Размерът на овърдрафта може да варира в гигантски граници от съвсем дребни суми до няколко десетки хиляди лева.

Кой може да се възползва от услугата овърдрафт?

На практика всеки, който е навършил пълнолетие и има разплащателна сметка и кредитна или дебитна карта с овърдрафт в дадена банка може да се възползва от услугата.

Всички банки ли предлагат овърдрафт?

Всяка банка предлага овърдрафт, но условията от една банка до друга могат да варират значително. На практика този тип кредитиране е характерна и отличителна черта на всяка кредитна карта, но и на дебитните карти с овърдрафт.

Как можем да се възползваме от тази услуга?

Овъдрафт позволява да изтеглите пари от АТМ и POS дори и когато тези пари не са при вас. Всъщност банката си гарантира, че ще ги получи обратно по различни начини.

Един от тях е като се получава работна заплата по сметка в същата банка, но не само. Всеки път когато се възползвате от овърдрафт, вие практически изтегляте дадена сума на кредит, след което трябва да я върнете с описаната от банката лихва.

Овърдрафт е краткосрочен кредит!

Обърнете внимание, че овърдрафтът е изключително краткосрочен кредит. Задълженията по него би следвало да се погасяват незабавно, а не да се протакат във времето.

Какви са лихвите при овърдрафт?

Те са различни в зависимост дали става въпрос за кредитна карта, или за дебитна карта. Обикновено кредитните карти дават по-голяма свобода. При тях е по-лесно да се харчат пари, които не са в наличност, а прагът е доста по-голям.

При дебитните карти обикновено сумите са по-малки. Същото е и при лихвите. Като цяло лихвените проценти при дебитните карти с овърдрафт са по-ниски.