Удължаване на срока по заема ви

Особености при удължаването на сроковете на кредита

Разбира се, почти всеки кредит може да бъде предоговорен, освен онези, които са отпуснати за максималния възможен срок от време. Ако изпитвате затруднения по връщането, банката или кредитната институция, от която сте получили заема, ще ви консултира как да постъпите най-разумно.

Имайте предвид, че всяка банка или лицензирано кредитно дружество могат да имат различни изисквания при предоговарянето на условията на договора, каквото всъщност е удължаването на сроковете.

Така например някои лицензирани кредитни дружества могат да удължат сроковете ви с 14 – 15 дни, при условие че изплатите лихвата. По този начин те ще ви улеснят, а вие няма да дължите по-голяма сума от първоначалната.

Съществуват и други възможности – например да не плащате нищо на момента, а да предоговорите заема за по-дълъг период. Това се практикува доста често, но е по-скъпа услуга. В такива случаи не бива да се изненадвате, ако дължимата сума на края се увеличи да речем с 15 – 20%.

Обикновено с банките се преговаря по-бавно и процедурата е малко по-сложна, но там могат да ви предложат изгодни възможности, при които кредитът се оскъпява незначително, а периодът се издължава в разумни граници.

Разлики може да има не само в зависимост от банката или финансовата институция, която отпуска заема, но също и в зависимост от размера на сумата. Така например когато не става въпрос за суми от порядъка на 200 или 300 лева, а за потребителски кредити възлизащи на хиляди, предоговарянията биха могли да се изчислят по различен начин.

Например банките могат да ви предложат по-дълъг период на погасяване срещу 1 или 2% към сумата, която остава да бъде изплатена от главницата. Има и случаи, в които банката може да предоговори условията на кредита без да добавя към него проценти, но тогава най-вероятно разликата ще бъде компенсирана от такса за разглеждане и обработване на документите.

При всички случаи възможности има, но те са доста различни и варират значително в зависимост от кредитната институция, сумата и срока.