Какви са видовете обезпечения за заемите

Какво означава обезпечаване на кредит

Заемите се превърнаха в неразделна част от живота ни. Рекламите не спират да ни заливат с информация за различни видове кредити, отпускани от банкови и небанкови институции. Малцина са благословените, на които никога не им се е налагало да прибягват до тези услуги.

Повечето хора са запознати с кредитите, защото са се сблъсквали с тях, а някои имат и неприятен опит свързан с отказ за кредитиране. Сумите и условията за отпускане на заеми са индивидуални за различните институции. Всички те, обаче, се обединяват около едно нещо и то е някакъв вид обезпечение на кредита.

Когато говорим за по-малки суми, особено тези отпускани от лицензирани кредитни дружества, не са ни необходими кои знае какви гаранции. За тях е важно да докажете някакъв постоянен доход. Тук става въпрос за работна заплата, приходи от наем или други регулярни доходи.

При небанковите институции критериите за отпускане на кредити са по-занижени от тези на банките и това е така поради по-малките размери на заемите. За сметка на това те имат по-високи лихви, за да оправдаят по-големия риск.

При някои кредити е важно да имате постоянен трудов договор с продължителност не по-малка от 6 месеца и в такъв случай граждански или сезонен договор няма как да ви свърши работа.

Друг вид обезпечаване на заем е да си намерите гарант или поръчител. Тогава, ако той отговаря на условията на за отпускане на кредита, то няма да има никакъв проблем да го усвоите и за банката няма да има значение дали вие, или поръчителят ви ще го изплаща.

Можете да обезпечите кредита си и с превод на работната заплата директно в банката, в която сте кандидатствали. Така тя ще е по-сигурна, че разполагате с нужните средства и ще можете да плащате вноските по кредита си, като това може да стави и директно от вашата сметка.

В този случай вероятността да ви отпуснат кредит е значително по-голяма, но ако се осигурявате на минимална заплата, а искате да изтеглите кредит в размер на 100 000 лв няма как да се случи.

За заемите с по-крупни суми се изисква и допълнително обезпечение под формата на недвижимо имущество. Това е така наречения кредит ипотека. Така банката си гарантира, че ако настъпи момент, в който вие спрете да си погасявате кредита, тя ще стане собственик на имуществото ви и ще може да си възвърне парите.

Има и други начини да обезпечите заем си. Можете да гарантирате с депозит или с притежанието на акции, държавни ценни книжа или облигации.

Различни са възможностите, въпросът е банката или кредитното дружество да получат достатъчно сигурна гаранция, че ще можете да изплащате заема си и няма да за на загуба от вас. Точно и това е целта на така нареченото обезпечаване на кредит.