ипотечен кредит с по-ниска лихва

По-ниска лихва за вас и вашият нов дом

Използването на ипотечен кредит е все по-разрастваща се тенденция в днешно време. Те са много бърз и изключително удобен начин за финансиране на проекти. Условията им са все по-облекчени, лихвите – по-ниски, процедурите по набор и обработка на документацията – по-опростени, таксите – по-малки, като дори някои видове отпадат.

Увеличеното използване на ипотечен кредит има и друго обяснение – налице е все по-голяма миграция на хора към големите градове. Населението в тях се увеличава прогресивно и води до засилена нужда от придобиване на собствени жилища.

Засилва се интересът към сделките с недвижими имоти, което до голяма степен се дължи на редицата улеснения, които предлагат в тази посока различните ипотечни кредити. Търсенето на жилища се увеличава, търсенето на лесни и удобни начини за финансиране на такива проекти, каквито са изгодните ипотечни кредити – също.

В малките градове картината все още е по-ограничена, но има тенденция към увеличаване на процента на използваните ипотечни кредити за жилищно кредитиране и за ремонтна и строителна дейност. В четирите най-големи града на страната – София, Варна, Пловдив и Бургас, е налице ръст на изтеглените ипотечни кредити.

Това е лесно обяснимо – налице е голямо струпване на население в тези градове, нуждаещо се от нови жилища. Улесненото сдобиване с нов дом, което предлагат специалните ипотечни кредити, се превръща в приоритет номер едно на стотици хиляди български семейства, млади двойки с деца или планиращи такива, чиято цел е придобиване на собствено жилище и лична независимост с цената на разумни разходи.

Условията на тези кредити са изключително приемливи за хора в трудоспособна възраст и с минимални усилия става възможна покупката на нещо ново и качествено. Този тип сделки с имоти се изплащат стократно в дългосрочен план, а финансовите институции, отпускащи ипотечни кредити, са тези, благодарение на които обикновените работещи хора могат да си позволят доскоро смятаното за лукс – да извадят голяма сума в брой и да си закупят собствено жилище, при това ново и при изключително изгодни условия.