Кредитни дружества

Небанковите финансови институции са лидер на пазара при дребните заеми

Общо погледнато, банковите институции са лидер в света на кредитите. На практика, банките предлагат решение на абсолютно всички кредитни въпроси.

Без значение колко голям е един кредит, дали няколко стотин лева или стотици хиляди евро, банковите институции на практика могат да кредитират дори и най-странните идеи, стига клиента да може да представи някакви гаранции и да обоснове идеята си (ако например става въпрос за развиване на някакъв бизнес).

Когато обаче става въпрос за малки заеми, особено за суми под 400 лева, небанковите кредитни институции, биха могли да се окажат доста по-предпочитан начин за финансиране.

С какво привличат те своите клиенти? На първо място със своя нарастващ професионализъм. Банките винаги са вдъхвали доверие, но днес вече не са единствените. Кредитните компании също се стремят да изградят добро име, стабилна репутация и да оставят положителни емоции и впечатления във всеки свой клиент.

Кредитните институции вече са рамо до рамо с банките що се отнася до качество на обслужването, стандартизация на услугата, но също така и вплитане на специален индивидуален подход към всеки отделен клиент.

През последните години много хора са станали редовни клиенти на небанковите кредитни институции и са много доволни от получената услуга, която все повече се подобрява от гледна точка на качеството.

Няма как да пропуснем и бързината, с която работят голяма част от тези кредитни компании. Е, разбира се, не всички са еднакво бързи. При някои небанкови кредитни институции финансирането може да бъде отпуснато с наистина светкавична скорост, а рекламите, които се опитват да популяризират продукт, който се отпуска за по-малко от 20 минути не са преувеличени. Дори напротив – някои кредитни дружества могат дори да ви изненадат със заем, отпуснат за по-малко от 10 минути.

Мнозина споделят, че небанковите кредитни институции предлагат заеми при по-занижени условия, което позволява на повече хора да могат да се възползват от заемите. Много често българинът се шегува, че банките отпускат кредити на този, който не се нуждае толкова много от тях.

С кредитните дружества обаче е различно. Те се стремят да задоволят нуждите на именно този сегмент от пазара, който най-много се нуждае да покрие дребните си финансови задължения възникнали неочаквано в един кратък период от време.