Недостатъци при теглене на бърз заем

Минусите на бързите кредити

Винаги говорим за положителните страни на бързите заеми, за това колко навременни понякога се оказват те и колко могат да бъдат нужни и полезни понякога на всеки човек, особено когато внезапно възникне финансов разход, който не сме били предварително подготвени да посрещнем.

В такива моменти се благодарим, че тези дружества съществуват и точно те ни спасяват кожата. Не всичко винаги обаче е розово. Всяка монета си има две страни. Бързите заеми също могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Кое може да се определи като негативно и защо?

Понякога се изкушаваме да изтеглим бърз заем основно заради това, че става много бързо и лесно. Всъщност става толкова лесно, че понякога теглим пари без да се замислим, че този заем точно в момента няма да ни помогне.

Това се отнася за случаите, в които нямаме временно финансово затруднение (например по-висока сметка за ток или забавена заплата), а сме в по-продължителен период на липса на финансови средства. В този случай бързото финансиране не само няма да ви помогне, но напротив – ще задълбочи финансовото ви напрежение, защото скоро ще трябва да върнете парите и то с лихвата, а все още паричните ви проблеми няма да са решени.

Друг недостатък може да бъде прекалено краткия срок, в който парите трябва да се върнат. Това понякога могат да са само 2 или 3 седмици, което дори и за хора с редовни приходи може да се стори твърде бързо и да не могат да се справят така, както се очаква.

Сред негативните страни понякога е и голямата лихва. Не винаги е така, но като правило малките заеми винаги имат по-големи лихви, което от тази гледна точка ги прави по-неизгодни от големите заеми.

Сред негативните страни на бързите заеми е, че също толкова бързо могат да ви докарат до състояние на свръх задлъжнялост. Това се случва когато изтеглите заем, но после нямате пари да го върнете и започвате да го рефинансирате с кредит от същата компания.

Един след друг кредитите се натрупват като все по-голяма сума заради прибавящата се лихва и накрая се оформя една значителна сума, от която сте използвали реално една съвсем малка и незначителна част.

Така че внимавайте, защото освен удобство, бързите заеми понякога са нож с две остриета, а неправилното им използване може да ви довлече финансови проблеми.