Ипотечните кредити и техните лихви

Развитието на лихвените проценти през годините

Лихвите по различните ипотечни кредити са един от ключовите елементи при избора на ипотечни кредити. Все повече институции, отпускащи ипотечни кредити, прибягват до фиксиране на лихвения процент за значително по-продължителен период от време.  Ако в началото той е бил гарантиран за първите една – две години, то сега се предлагат ипотечни кредити с фискирана лихва за първите седем, осем и дори десет години от кредита.

Според редица специалисти в областта, това е чисто маркетингов подход. По този начин се привличат много нови клиенти, търсещи спокойствие и сигурност чрез обезпечаване на стабилност по техните ипотечни кредити.

Въпрос на личен избор е дали човек ще се спре на варианта фиксиран лихвен процент или плаващ за целия период на кредита, но е важно предварително да се направи подробна оценка на двата варианта и да се избере този с по-добри за конкретния случай параметри, съобразно финансовите възможности на конкретния индивид.

При всички положения, този маркетингов инструмент привлича все повече нови кредитополучатели, благодарение на индивидуалния си подход към тях. Статистиката сочи, че средномесечно сумата на изтеглените ипотечни кредити възлиза на над 40 000 евро, като основният сегмент потребители е във възрастовата граница 25 – 35 години или това са приблизително половината от кредитополучателите.

По-голямата част от тях са с месечен доход между 1300 – 2500 лева. На второ място в класацията на кредитополучателите идва групата на хора между 36 – 40 години с близо 33% относителен дял.

Същевременно, най-търсени са тези ипотечни кредити, които се движат в границите между 25 000 и 45-50 000 евро – те съставляват близо половината от изтеглените ипотечни кредити.

На второ място са кредитите за по-ниски суми – между 10 000 и 25 – 30 000 евро и на последно място се нареждат изтеглените ипотечни кредити за суми над 50 000 евро, като обикновено горната им граница е 70-75 000 евро. Тенденцията е все повече да намалява делът на кредитопучателите на най-малките кредити и преминаването им към втория, най-разпространен сегмент – този между 25 000 и 50 000 евро.