Предпочетете бърз кредит пред лихварство

Лихварството и бързите заеми – пълните противоположности

Лихварството

На лихварството никога не се е гледало с добро око и няма да е пресилено ако кажем, че подобно отношение датира още от времената, в които то се е появило за първи път.

Хората винаги са гледали на това като на недостойно занимание, което се възползва от нуждите и безпомощността на хората в безизходица. В наши дни обществото ни най-малко не гледа с по-добро око на лихварството и всъщност то дори е незаконно.

Подобно на всяка друга незаконна дейност, лихварството остава доста непонятно за обществото като цяло. Всъщност за средностатистическия българин единствената индикация, че лихварството съществува са черните статистики, които се появяват от време на време в новините, отнасящи се за измамени хора и за хора, които са пострадали при невъзможност да изплатят дълговете си.

Бързите заеми

От своя страна пък, лицензираните небанковите финансови институции, които отпускат бързи заеми, са напълно различна вселена и с по-голяма точност могат да се опишат като пълната противоположност на лихварството.

Те действат напълно в съгласие с всички закони, правила и разпоредби, а дейността им подлежи на строг контрол. Те гарантират на своите клиенти стриктно спазване на правилата, сигурност, ясни условия и коректност.

Лицензираните небанкови финансови институции се стремят да изградят име и авторитет, за да си създадат мрежа от редовни и надеждни клиенти, които без страх и притеснение да се възползват от техните услуги.

Качеството на услугата от своя страна постоянно се повишава. Заемите се отпускат все по-лесно, за все по-кратко време и за хората е все по-лесно и удобно да ги погасят.

Като цяло тенденцията при небанковите бързи кредити е в посока да се работи почти изключително по банков път, с изключение на някои случаи, в които за хората е по-удобно да посетят лично офис на финансовата институция и да изтеглят нужните им финансови средства от там.

Небанковите финансови институции са на път да се превърнат в душата на всеки по-голям град в България, в точно онази малка брънка, която помага на всичко останало в ежедневието да тече гладко, лесно и безпроблемно.