По-лесен живот благодарение на ипотечни заеми

По правило, банките не отпускат 100% от необходимата сума по различните ипотечни заеми. Най-често външното финансиране се движи в границите 50-65% от общата стойност на имота.

Останалото трябва да се допълни с лични средства и спестявания. Тези условия на различните ипотечни заеми се оказаха доста неудобни за масовия потребител, поради което много банки проявиха гъвкавост и започнаха да предлагат ипотечни кредити, покриващи от 65% до 80% от стойността на имота, но обикновено при имоти с по-ниска цена.

Нарасна броят на клиентите, които се ориентират към много голям дял външно финансиране чрез ипотечни кредити и разчитат на лично финансиране със суми под 20% от стойността на покупката.

Благоприятна тенденция на пазара на ипотечни кредити е склонността на все повече финансиращи институции да отпускат ипотечни кредити за цялата стойност на съответния имот. Това изключително много облагодетелства хората, които не разполагат с финансов резерв и спестявания, с които да допълнят остатъчната стойност на жилището си.

Разбира се, в този случай банките имат и съответните изисквания. Най-често те се свеждат до следното – потенциалният кредитополучател трябва да разполага с месечен доход над 1800 – 2000 лева, а имотът трябва да е ново монолитно строителство и да е разположен в столицата или в по-големите градове на страната.

Важно е доходът на потенциалния кредитополучател да е толкова висок, че да позволява по-малко от 35% от него да са достатъчни за погасяването на месечните вноски по ипотечния заем.

Има и допълнителни условия и договорки, като например да е налице високо качество на строителството, имотът да е с хубава локация – в близост до важни транспортни артерии, да е на централно и комуникативно място, в квартала да има добре изградена обща инфраструктура и др.

Други условия, които улесняват отпускането на ипотечни кредити, са имотът да бъде с висока степен на ликвидност и посочената цена за закупуването му да бъде поне с няколко пункта под пазарната. При спазването на тези изисквания банките без проблем отпускат ипотечни кредити за 100% финансиране на новия имот.