Целеви заем за ремонт

Кредит за довършителни дейности по жилище

Имате жилище, което е почти готово, но все пак сградата все още не е напълно построена и по тази причина не е годна за живеене. И въпреки, че сте доста напреднали с проекта, парите не ви достигат и няма как да довършите недвижимия имот до край.

Сигурно подобно положение ви е доста познато. В България, където голяма част от хората сами изграждат недвижимите си имоти и ги строят със средствата, с които разполагат това е положение, в което са попадали не едно и две домакинства. Изхарчили сте куп пари, но все пак не можете да живеете там, защото на практика това все още е строеж.

В този случай, вие бихте могли да кандидатствате за целеви кредит в някоя банка. Този тип финансиране предлага добри условия, сравнително ниски лихви и срокове, а отпуснатите средства ще ви помогнат да превърнете недовършената конструкция в уютен дом за себе си и вашето семейство.

Като гаранция за този тип кредит би могла да послужи все още недовършената сграда със земята, върху която тя се намира, както и друг имот на кандидатстващия за заем. Бихте могли също така да кандидатствате с помощта на друго лице, което да гарантира със собствения си недвижим имот.

Преди да получите финансиране обаче, трябва старателно да съберете и представите всички необходими документи, които банката изисква. Тук спадат например разрешителното за строеж, одобрените архитектурни планове и всичката останала документация по проекта.

По подобен начин се кандидатства и ако имате проект за строеж, но все още сте в доста начален етап на строителната дейност или все още дори не сте започнали.

Тук отново ще трябва да предоставите нужната документация, която да покаже, че имате всички необходими разрешителни и правомощия, но тъй като самата сграда все още липсва, за гарант трябва да послужи единствено парцела, върху който ще се строи или друга ваша недвижима собственост или тази на друг човек, който гарантира за вас.