Покупка на жилище с ипотека

Жилищен кредит с ипотека на жилището, което купувате

За да отпуснат жилищен кредит, банките имат, разбира се, нужда от по-сериозни гаранции, тъй като отпусканите суми обикновено са доста често много по-големи от тези, които се отпускат с друга цел, например по потребителските кредити за смяна на прозоръчна дограма. И това е съвсем нормално, все пак недвижимите имоти се отличават с изключително голяма себестойност.

На кратко погледнато нещата стоят така: купувате си нов апартамент, като за целта сте изтеглили жилищен кредит от избрана от вас банкова институция. Разбира се, за целта е нужна и някаква гаранция. В случая гаранцията би могла да е апартамента, който купувате с парите, които искате да изтеглите от конкретната банка.

Казано на прост език, това е вид целеви кредит, защото за банката ще е от изключително голямо значение и от голяма важност да се увери, че ще изразходвате парите именно за покупка на недвижим имот, а не по някаква друга линия.

Не малко банкови институции са склонни да отпускат жилищни заеми единствено ако покажете, че вече разполагате с една част от сумата. Например, стойността на жилището е 40 000 евро, а вие вече разполагате с 10 000 от тях.

Тоест нужни са ви още 75% за да покриете сумата до край. Разбира се, това са съвсем примерни изисквания и всяка банка може да има свои индивидуални условия, които да са по-различни, без значение дали по-добри или по-неизгодни за вас.

Голяма част от банковите институции предлагат възможността да се възползвате от кредити с фиксирани лихви за голяма част от периода, например ако кредита е за 20 години, бихте могли да получите заем с нещо от рода на 10 години фиксирана лихва и променлива за следващите десет години. Много е важно да знаете, че никоя банка няма право да ви налага наказателна такса за предсрочно погасяване на кредита.

Има някои особености, които могат да ви докарат обаче допълнителни разходи още в самото начало и това са например застраховки и таксата за одобрение, която в някои случаи може да бъде доста “солена”.