ипотечни кредити

Изгодно решение за ново жилище

Напоследък ставаме свидетели на редица положителни промени в областта на видовете ипотечни кредити. На първо място се забелязва значително отпушване на кредитния ни пазар. Друга хубава тенденция е свързана с постоянното понижаване на лихвите по различните ипотечни кредити. Целият този оптимизъм, царящ на пазара на ипотечни кредити, не е случаен.

Положителната посока, в която се развива този сектор на народното стопанство, е установена след редица проучвания в областта от страна на много инстанции – това сочат официалната статистика,кредитните консултанти и финансови посредници, както и самите финансиращи институции.

Все повече хора се доверяват на услугите по външно финансиране на проектите си и това води до рязко повишаване на обема нови изтеглени ипотечни кредити. До голяма степен това се дължи и на все по-изгодните предложения на банките по различните ипотечни кредити.

Факт е, че годишният лихвен процент по всички ипотечни кредици пада все по-надолу – в най-масовия случай с 0,5 %. Наред с това, текат масирани промоции и изгодни предложения, свързани с големи отстъпки и облекчени условия за отпускане на ипотечни кредити, като част от маркетинговата стратегия и плана за развитие на отделните финансиращи институции. Този тип промоционални предложения са традиционно характерни за пролетно – летния сезон, когато се наблюдава прилив на клиенти, свързан с настъпването на периода на ползване на годишния платен отпуск и намалелия обем работа, а оттам и повишения интерес към финансови сделки по ипотечни кредити.

Днес наблюдаваме положителна промяна дори и в това направление – банките вече не чакат да настъпи традиционно слабият бизнес сезон, за да залеят буквално пазара с изгодни предложения и да превърнат мечтите на толкова много хора в реалност. Своите най-атрактивни предложения и отстъпки по конкретните ипотечни кредити те предлагат още от месец януари на новата година и не са един и двама хората, които с радост се възползват от добрите условия и предприемат първите крачки по реализацията на най-съкровените си проекти.