Ипотечен кредит

Ипотечни кредити – информация

Различните ипотечни кредити в днешно време стават все по-разпространено средство за финансиране както на частни лица, така и на големи предприятия. Това до голяма степен се дължи на множеството им предимства – те са много бърз и изключително удобен начин за финансиране на проекти – започвайки от малки частни проекти и стигайки до по-мащабни и глобални.

Повечето ипотечни кредити са свързани с покупка на ново жилище, ремонт и довършителни работи и други. Много ипотечни кредити се отпускат за рефинансиране на даден стартирал проект, за строителство или с някаква друга, специфична и строго индивидуална цел – така наречените нецелеви ипотечни кредити. Съществено предимство на отделните видове ипотечни кредити е фактът, че такива се предлагат и за български граждани, пребиваващи в чужбина.

Условията на всички ипотечни кредити стават все по-облекчени, процедурите по набор, проверка, обработка и т.н. на необходимата за отпускането на кредита документация – по-кратки във времеви аспект; таксите стават все по-ниски, а някои от тях дори отпадат – като например на много места е отпаднала таксата за първоначално разглеждане на кандидатурата за кредит. Лихвите също бележат тенденция към понижаване, което прави този тип кредити изключително достъпни и предпочитани дори и сред хора с по-ограничени финансови възможности.

За корпоративни клиенти, а и разбира се за частни лица, съществуват редица облекчения в процедурите, таксите и като цяло процеса на отпускане на кредита – освен изрядните си бази данни, които поддържат и в които се намира повечето необходима информация за даден клиент – нещо, пестящо много време и усилия на клиента, финансовите институции, отпускащи ипотечни кредити, имат добре развита партньорска мрежа с редица подизпълнителни, фирми от строителния бранш, както и поддържат ценни контакти с ключови държавни институции, което до голяма степен облекчава процеса и намалява времето за изпълнението му.

Повечето финансови институции, предлагащи ипотечни кредити, имат на разположение добре подготвени кадри, които за удобство на клиента го посещават в неговия офис в работно време и на място провеждат консултация с него. Това се случва, разбира се, по инициатива на клиента, но тези институции са добре подготвени да се отзоват веднага на неговата нужда и да предоставят качествена услуга навреме. Обикновено професионалните консултации на клиенти за отпускане на ипотечен кредит са услуга, която се предоставя безплатно от кредитора.