Заем за стартиране на бизнес

Финансиране за стартиране на собствен бизнес

Тегленето на кредит за финансирането на собствен бизнес е изключително добра идея, стига разбира се да сте проучили пазара и възможностите добре, а не просто да се опитвате да налучквате възможности докато пилеете безразборно големи суми пари, които след това ще се чудите как да връщате на банката.

Ако сте на безсрочен трудов договор и получавате разумно финансово възнаграждение, то вие сте добър кандидат за кредит с цел стартиране на собствен бизнес. Разбира се, може да ви се наложи да прекратите работа за да можете да обръщате повече внимание на собствения си бизнес и за да му се посветите изцяло, но това не би трябвало да е проблем, поне не и докато погасявате стриктно вноските си.

За да получите от банката добри условия за финансирането, което желаете, вие трябва да предоставите бизнес план, както и документ, който удостоверява, че имате редовна работа и доходи. Също така, може да ви бъде от полза и ако имате стабилна сума като влог в банката.

Ако пък нямате редовни приходи или пари в банката, то тогава има и други възможности за обезпечаване на заема. Така например, вие бихте могли да потърсите съдействие от ваш близък, който отговаря на условията и той би могъл да поеме ролята на гарант. Съществува и още една опция – да използвате ваш недвижим имот като обезпечение за заема.

Не забравяйте обаче, че и вашето кредитно минало също има значение. Малко банки биха се съгласили да ви отпуснат заем за стартиране на нов бизнес при условие, че не сте били коректни платци при погасяване на предишни кредити.

Разбира се, ако нямате добре подготвен бизнес план също бихте могли да кандидатствате за кредитиране, но тогава вече става въпрос за нецелево кредитиране, където условията са по-неизгодни за вас.

За мнозина тегленето на кредит за собствен бизнес е рисковано начинание, но нека не забравяме, че ако анализирате пазара достатъчно добре и инвестирате разумно, тогава рисковете са наистина минимални.