Заем за закупуване на жилище

Какво е фиксирана лихва при жилищен кредит

Фиксираната лихва е едно от най-големите удобства, които може да получи даден кредитополучател. Това означава, че лихвата по неговия кредит няма да бъде променяна за целия или за определена част от периода на изплащане.

По-често се прилага при кредити с по-кратък срок на погасяване и по-рядко при дългосрочните, каквито са жилищните кредити.

Фиксираната лихва ниоси сигурност, но много хора подминават и нейните недостатъци. Така например при теглене на кредит понякога пазарите се развиват по доста благоприятен начин и в нормални условия това би довело до понижаване на лихвата.

Ако сте изтеглили кредит с фиксирана лихва обаче, това няма как да се случи. Тоест, още от самото начало ще сте наясно каква ще бъде лихвата за целия период на кредита и тя няма да бъде намалена дори и ако съществуват благоприятни условия това да се случи.

От друга страна, фиксираната лихва носи сигурност. Много хора теглят жилище кредит с фиксирана лихва, да речем за първите 5 или 10 години от срока на кредита, което им дава известна доза гаранция и стабилност.

Тоест, единствено от кредитополучателя ще зависи да разпредели правилно средствата си и няма да има нито положителни, нито отрицателни промени по неговите задължения.

Дали ще изберете фиксирана, или плаваща лихва, това изцяло е въпрос на личен избор и на варианта за кредит, който сте набелязали. За някои клиенти е предимство лихвата им да е фиксирана, докато други имат по-голяма надежда в благоприятното развитие на пазарите и предпочитат плаващата лихва.

Фиксираната лихва обаче, не винаги е факторът, който определя нашия избор, без значение дали я предпочитаме, или не. Ако например даден кредит ви предлага фиксирана лихва за 3 или 5 години, а срокът на кредита ви е 20, 25 или 30 години, то сами виждате, че толкова кратък период няма как да повлияе на едно толкова дългосрочно решение.

Освен това е добре да знаете предварително, че на практика почти никоя банка не отпуска толкова дългогодишни кредити с фиксирана лихва за целия период.