Добра препоръка за да се сдобием с нов дом

Много хора днес ползват услугите на кредитни анализатори и финансови посредници, които да им препоръчат едни или други ипотечни кредити. Факт е, че пазарът изобилства от най-различни предложения за ипотечни кредити, които са  изключително разнообразни и много привлекателни.

Така или иначе с чужда помощ или със собствени сили хората спират избора си върху конкретно предложение и стартират реализацията на проектите си. Оптимистични са прогнозите в областта. Според редица проучвания пазарът на ипотечни кредити се развива с все по-нарастващи темпове. Видимо вече доминират по-високите суми по изтеглените ипотечни кредити.

Доскоро най-предпочитаните суми, за които хората кандидатстваха, бяха тези, движещи се в границите от 10 000 до 25-30 000 евро, но сега картината е друга и предпочитаните от кредитополучателите суми вече се движат в границите 25 – 50 000 евро. Това са близо 50% от всички изтеглени по ипотечни кредити суми и се дължи до голяма степен на повишената банкова активност, както и на повсеместния оптимизъм, царящ на пазара на жилища и на многобройните и все по-атрактивни предложения на финансиращите институции.

Статистиката сочи, че почти всички – над 95% – от клиентите са изтеглили ипотечни кредити, за да финансират покупката на собствено жилище, докато под 5% от тях са получили външната финансова помощ за ремонт или за лично ползване. Отново според статистиката се наблюдава ръст на сключените ипотечни кредити.

Нараства и средният за страната размер на изтеглените ипотечни кредити на месец, като за София този показател, разбира се, е най-висок – от порядъка на 43 000 евро, предвид високия стандарт, засиленото търсене и високите цени на имотите там.

В другите градове на страната средномесечният размер на отпуснатите ипотечни кредити се движи в границите 25 000 – 35 000 евро, като за цялата странатози показател е малко над 36 000 евро. Все още е налице отлив от българската валута и ясно изразени предпочитания към теглене на ипотечни кредити в евро – над 90 %.