Бързия заем до заплата и неговите характеристики

7 Особености на бързия заем до заплата

Бърз заем до заплата е една от възможните услуги, които се предлагат от небанковите кредитни институции. Този кредит е много подходящ за хорa, които имат нужда от малко помощ да закърпят положението си докато получат заплатата си.

Това е и причината този кредит да получи точно това наименование. По-долу сме ви пописали и особеностите, които притежава бързия кредит до заплата.

1. Сумите са малки

Размера на заема може да варира от 50 до 400 лв и рядко се дава по-големи суми. Те обикновено служат за покриване на текущи разходи от битов характер.

2. Срока за връщане е кратък

Това условие идва и от малките суми, кото се отпускат и обикновено срока за връщане е до един месец буквално до следващата заплата, която получите.

3. Отпускат се единствено от небанкови институции

Никоя банка няма да ви обърне внимание, ако желаете да изтеглите малка сума до 400 лв. В това са се специализирали кредитите дружества и този вид заем можете да изтеглите единствено от тях.

4. Изплаща се обикновено с една вноска

Поради факта, че е заем до заплата се предполага, че щом получите следващата си заплата ще го погасите. Сумата на кредита е малка и не би трябвало да ви затрудни да я възстановите с една вноска.

5. Възможност за рефинансиране

Както и при другите кредити, отпускани от банки и този заем може да се рефинансира. Ако решите, че нямате възможност да го върнете в кратките срокове описанив договор винаги можете да предоговорите кредита си и да го рефинансирате.

Има кредитни дружества, които ще ви позволят да рефинансирате заема си многократно, нн не е желателно да го правите, защото това го оскъпява много и няма да ви е никак изгодно.

6. Отпускат се на хора с трудов договор

За да получавате заплата би трбвало да сте на трудов договор. Все пак заема се казва бърз кредит до заплата и за да се възползвате от него трябва да докажете на кредитното дружество, че имате работа.

При различните небанкови институции изискванията за продължителността на договора са различни. Те варират от 3 до 6 месеца, а някои искат и да сте вече на бесрочен договор.

7. Лихвите са малко по-големи

По принцип лихвите на кредитните дружества са малко по-големи и това е нормално, защото те поемат повече риск с клиентите си заради по-ниските критерии, според които се отпускат кредитите.

За малките суми, характерни за този заем лихвите са съвсем не се осещат толкова, но ако го обърнете в проценти ще разберете колко са високи всъщност.