Защо да предпочетем кредините компании пред заложните къщи

4 причини да изберем кредит от кредитна компания вместо от заложна къща

Налагало ли ви се е някога да теглите пари на заем? Най-вероятно да, както и на повечето българи. А случвало ли ви се е да се чудите и да не можете да вземете решение от къде да изтеглите заема?

В следващите няколко реда ще ви запознаем по-отблизо с някои особености на компаниите за бързи заеми и това, което ги отличава от някои техни конкуренти. Ето 5 причини, които показват, че кредитните компании са например по-атрактивно място за теглене на кредит в сравнение със заложните къщи.

  1. При взимането на бърз потребителски заем от кредитна компания всичко може да стане изключително по интернет, и то без изобщо да ви се налага да посещавате офиса на кредитната компания на място. При тегленето на заем от заложна къща това като цяло не е възможно възможно.
  2. При тегленето на заем от кредитно дружество не е необходимо да оставяте материален залог. Достатъчно е единствено да гарантирате, че ще можете да върнете заема. Това може да стане чрез гарант или чрез показване на безсрочен трудов договор, който е сключен между вас и ваш работодател преди поне 3 – 6 месеца. От своя страна, в заложните къщи се изисква залагане на предмет, който е ваша собственост.
  3. При редовно теглене на заем от една и съща кредитна институция има много голяма вероятност да ви бъдат направени и предложени големи отстъпки в бъдеще. Много кредитни компании намаляват лихвите за свои редовни клиенти, докато в заложните къщи това обикновено няма как да се случи, дори и ако теглите заеми от тях на практика всеки ден.
  4. Кредитните компании се опитват да изградят сериозна репутация сред обществото, а основният им конкурент обикновено се явяват главно банковите институции. Обикновено повечето лицензирани кредитни компании предлагат сравнително стандартизирана услуга, която не се отличава особено от една компания до друга и не рядко имат клонове в повечето големи градове. Заложните къщи от своя страна, в по-голямата си част представляват дребен бизнес, макар че има и някои доста големи и заслужаващи доброто си име вериги.